Sociais (O sistema solar-Representación da Terra)


El espacio y el sistema solar
El Sistema Solar
Juego de intercambio del Sistema solar

ACTIVIDADES DO LIBRO DIXITAL
Indicacións para entrar e traballar no libro dixital
Para entrar no libro dixital mantes pulsada a tecla "Control" e fas clic co rato sobre o enlace. Logo procedes como che indico no titorial.
https://edubook.vicensvives.com/
TEMA 1
O Planeta Terra
- Introducción: les a lectura " Cando a terra esqueceu de xirar" e fas a actividade 6.
- Apartado 1 (Descubro...Como é os sistema Solar): les os textos varias veces e fas as actividades  11, 12 e 13.
- Apartado 2 (A Terra é un planeta): les os textos varias veces e fas a actividade 20. 
- Apartado 3 (O movemento de rotación): les os textos varias veces e fas as actividades 30 e 31.
- Apartado 4 (O movemento de translación): les os textos varias veces e fas as actividades 38 e 39.

- Apartado 5 (A Lúa): les os textos varias veces e fas as actividades 47, 48, 49, 50 e 51.

TEMA 2
https://edubook.vicensvives.com/
A representación da Terra
Introducción: les a lectura " Cando a terra esqueceu de xirar e fas a actividade 5.
Apartado 1 (A representación da Terra): les os textos varias veces e fas as actividades  16 e 17.
PRACTICA LO QUE APRENDISTE
Las formas de relieve
Apartado 2 (Os mapas): les os textos varias veces e fas as actividades 29 e 30 .
Apartado 3 (Os distintos tipos de mapas): les os textos varias veces e fas as actividades 33 e 34.

Apartado 4 (O plano): les os textos varias veces e fas as actividades 37 e 41.

Apartado 5 (Os elementos de orientación): les os textos varias veces e fa a actividade 53 .


Se tes algunha dúbida, envíame un email a este correo:
gccfco51@gmail.com