miércoles, 1 de julio de 2020

A AVALIACIÓN

Estimados pais/nais adxúntovos as directrices da Consellería de Educación sobre a terceira avaliación.
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
6.1.     Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Na medida do posible deseñaránse actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa posible.
6.2.       Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados.

6.3.     A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderán ter valor positivo para a cualificación do alumnado.

domingo, 28 de junio de 2020

                                                      

Resultado de imagen de emoticonos caras
                                                      QUINTO A

jueves, 25 de junio de 2020

CEIP. JULIO GURRIARÁN-TERCEIRO B


Non te esquezas de ler
Resultado de imagen de dibujo niño leyendo
Haz clic sobre las imágenes para verlas más grandes
Lémbrovos que de luns a venres as 11:00h. tedes un contacontos na páxina de "Inglés (Contacontos)".
Os videos que estaban neste entrada podédelos volver a ver na páxina "Videoclips.
Os Luns envíovos as actividades de Matemáticas e Lingua e os Xoves as de Sociais, Naturais e Lingua Castelá.

Hola chic@s.
Xa podedes traballar Sociais e Naturais online. Se tedes algunha dificultade, dádeme un aviso ao correo. 
Entrade na páxina "Inglés(Fichas)", pois tedes un aviso do profe. Non vos olvides de mandarlle as fichas para correxir a Diego:
dbfprimaria@gmail.com.
A profe Miriam non lle mandedes nada.
Ánimo que xa queda menos para as vacacións de verán.
Saúdos e unha forte aperta.I Certame Infantil Ates Plásticas Feiraco 2020Debaixo desta entrada tedes as actividades de Música.

martes, 2 de junio de 2020

EXERCICIOS DE MÚSICA 3 DE XUÑO  • Seguimos a repasar as cancións da nota Do',  da páx. 48 que xa van  saíndo, pero imos intentar que salga con máis fluidez


Páx 64; 

  • Le que é unha banda sonora
  • Escoita os fragmentos e relaciónaos coas imaxes 
  • CD 3.2 (AUDIO 69-74) 
Páx. 65. 
  • Escoita e segue o ritmo da peza musical Badinerie do compositor J. S.Bach  (AUDIO 75)  • Aquí podes ver a biografía do compositor de Johan Sebastian Bach

E aquí vos deixo un cortometraxe para reflexionar....
EXERCICIOS PARA ESTA SEMANA

Páx 45.
Repasamos a nota  Do' agudo. xa sabes como se toca, pero por si non nos acordamos revisade a colocación das notas nesta imaxe


Exercicio 1: Rodeamos as nostas DO' que atopmeo na xota popular Dalle brío ao bailar

Exercicio 2 Escribimos o nome das notas e identificamos os esquemas melódicos AUDIO 3.2 39-42

PÁX 47

1. IDENTIFICAMOS OS FRAGMENTOS MUSICAIS FIXÁNDONOS NA MÚSICA E NA IMAXE

2. REPASAMOS DE NOVO E ESTUDIAMOS OS EXERCICIOS DE FLAUTA:

A NOTA DO'
ROMANCESeguide así rapaces, 

martes, 26 de mayo de 2020

EXERCICIOS DE MÚSICA: SEMANA DO 26 AO 29 DE MAIO


EXERCICIOS DE MÚSICA SEMANA DO 26 DE MAIO

páx 47: Como nos falan os instrumentos

1. Identifica os fragmentos axudándote da música e da imaxe
    CD 3.2 AUDIO 58-63

Ppáx 48: Interpretamos coa flauta o exercicio Do. do, dooo AUDIO 66


Se queres gravar as partituras podes enviarme o vídeo ao wasao do cole 618216612

Moito ánimo!!!

lunes, 25 de mayo de 2020

TOCAMOS NA CASA

Bo día, imos recollendo nesta entrada as vosas interpretacións coa flauta. De esa maneira iremos practicando e xa vos digo que temos que ir traballando coa técnica.

Ánimo e a seguir!!!

25 DE MAIO

Interpretación de Eva:

 19 de maio

Gisela: RomanceALEJANDRO JOSÉ: miércoles, 29 de abril de 2020

ACCESO AOS AUDIOS DO LIBRO DE MÚSICA

Bo día, volvemos a actualizar a descarga dos audios do libro de música porque algunhas familias non os desargaron a tempo.

 É importante que OS DESCARGUEDES en canto podades, 

porque  A LICENCIA DE DESCARGA CADUCA EN 7 DÍAS 

O ENLACE É:https://we.tl/t-mqgCtMc2A7